วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

***ข้อสอบมาตรฐาน ชั้น ป.1 วิชาภาษาอังกฤษ***

***ข้อสอบมาตรฐาน ชั้น ป.1 วิชาภาษาอังกฤษ***

English-p1-key

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - ภาษาอังกฤษ (เฉลย)


English-p1-8

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - ภาษาอังกฤษ Module 8
English-p1-7

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - ภาษาอังกฤษ Module 7

English-p1-6

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - ภาษาอังกฤษ Module 6

English-p1-5

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - ภาษาอังกฤษ Module 5

English-p1-4

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - ภาษาอังกฤษ Module 4