วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3***

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) -  วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.3


ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) - วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) -  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3