วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน - แบบทดสอบ - ตั้งแต่อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6***
  •  

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456***

  ***ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456***

social-m456-test5

    ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
social-m456-test4

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์


social-m456-test-3

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์Social-M456-test-2

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

Social-M456-test-1

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม