วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456***

  ***ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456***

ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

    ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์


ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม