วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)***

   ***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย (เฉลย)

   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย (เฉลย)

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย

   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 อาณาจักรสุโขทัย (เฉลย)

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 อาณาจักรสุโขทัย (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 อาณาจักรสุโขทัย

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 อาณาจักรสุโขทัย

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยในอดีต (เฉลย)

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยในอดีต (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยในอดีต

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยในอดีต

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (เฉลย)

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 วิธีการ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (เฉลย)

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 วิธีการ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 วิธีการ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 วิธีการ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

  ***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย (เฉลย)

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย (เฉลย)ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย

   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย