วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์***


ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - (เฉลย)
ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 3 ชาติไทยของเรา

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 3 ชาติไทยของเรา
ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 2 การตั้งถิ่นฐาน และการดำเนินชีวิต

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 2 การตั้งถิ่นฐาน และการดำเนินชีวิต
Download เป็น PDF File                             เฉลย
ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 1 เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 1 เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์***


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์ - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์ - (เฉลย)