วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน - แบบทดสอบ - ตั้งแต่อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6****คลังข้อสอบ ป.1 - ป.6*

*ข้อสอบ ป.1**ข้อสอบ ป.5*

  • ข้อสอบ ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์


*ข้อสอบ ป.6*

  • ข้อสอบ ป.6 - วิชาประวัติศาสตร์


*ข้อสอบ ม.1*


*ข้อสอบ ม.2*


*ข้อสอบ ม.3****ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)***

   ***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย (เฉลย)

   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย (เฉลย)

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย

   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 อาณาจักรสุโขทัย (เฉลย)

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 อาณาจักรสุโขทัย (เฉลย)