วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน - แบบทดสอบ - ตั้งแต่อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6***


***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.3***

 ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.3***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.3 - หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.3 - หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.3 - หน่วยที่ 3 พระสงฆ์

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.3 - หน่วยที่ 3 พระสงฆ์

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.3 - หน่วยที่ 2 พระธรรม

    แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.3 - หน่วยที่ 2 พระธรรม

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.3 - หน่วยที่ 1 พระพุทธ

   แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.3 - หน่วยที่ 1 พระพุทธ

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.2***

 ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.2***