วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สรุปเนื้อหา - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 - เรื่องที่ 13 แสงและการมองเห็น

   สรุปเนื้อหา - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 - เรื่องที่ 13 แสงและการมองเห็นวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สรุปเนื้อหา - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 - เรื่องที่ 10 พลังงานเสียง

  สรุปเนื้อหา - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 - เรื่องที่ 10 พลังงานเสียงสรุปเนื้อหา - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 - เรื่องที่ 9 ดิน หิน และแร่

  สรุปเนื้อหา - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 - เรื่องที่ 9 ดิน หิน และแร่สรุปเนื้อหา - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 - เรื่องที่ 8 อุณหภูมิ และความร้อน

   สรุปเนื้อหา - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 - เรื่องที่ 8 อุณหภูมิ และความร้อน