วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

social-m123-test-sara1-2

  ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม - เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก และชาวพุทธตัวอย่าง


social-m123-test-sara1-1

 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม - เรื่องที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ

 

***สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456***

  ***สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456***

สรุปเนื้อหา วิชาสังตมศึกษา ม.456 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 สรุปเนื้อหา วิชาสังตมศึกษา ม.456 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์