วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ - มัธยมศึกษาปีที่ 1***

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ - มัธยมศึกษาปีที่ 1***

ข้อสอบคณิตศาสตร์ - มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ปลายภาคเรียนที่ 2) - ฉบับที่ 2

ข้อสอบคณิตศาสตร์ - มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ปลายภาคเรียนที่ 2) - ฉบับที่ 2

ข้อสอบคณิตศาสตร์ - มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ปลายภาคเรียนที่ 2) - ฉบับที่ 1

ข้อสอบคณิตศาสตร์ - มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ปลายภาคเรียนที่ 2) - ฉบับที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ - มัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลางภาคเรียนที่ 2) - ฉบับที่ 2

ข้อสอบคณิตศาสตร์ - มัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลางภาคเรียนที่ 2) - ฉบับที่ 2
ข้อสอบคณิตศาสตร์ - มัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลางภาคเรียนที่ 2) - ฉบับที่ 1

ข้อสอบคณิตศาสตร์ - มัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลางภาคเรียนที่ 2) - ฉบับที่ 1