วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

***ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.1***

***ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.1***
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 1 ประวัติ และความสำคัญของพระพุทธศาสนา        Download
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก      Download
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 3 พุทธสาวก และชาดก       Download
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข       Download
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 5 จิตสงบ พบความสุข       Download
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี      Download
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิชาพระพุทธศาสนา (เฉลย)      Download


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น