วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาภาษาอังกฤษ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาภาษาอังกฤษ***


  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาอังกฤษ  Module 1
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาอังกฤษ  Module 2
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาอังกฤษ Module 3
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาอังกฤษ Module 4
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาอังกฤษ Module 5
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาอังกฤษ (เฉลย)
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น