วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

science-p6-13

    สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 13 การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น