วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน - แบบทดสอบ - ตั้งแต่อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6****คลังข้อสอบ ป.1 - ป.6*

*ข้อสอบ ป.1*

*ข้อสอบ ม.1*


*ข้อสอบ ม.2*


*ข้อสอบ ม.3*1 ความคิดเห็น:

 1. In this manner my partner Wesley Virgin's story starts with this SHOCKING and controversial VIDEO.

  Wesley was in the army-and shortly after leaving-he found hidden, "MIND CONTROL" secrets that the government and others used to obtain anything they want.

  THESE are the same tactics many celebrities (especially those who "come out of nowhere") and top business people used to become wealthy and famous.

  You've heard that you use only 10% of your brain.

  Really, that's because most of your BRAINPOWER is UNCONSCIOUS.

  Perhaps that thought has even occurred INSIDE OF YOUR very own head... as it did in my good friend Wesley Virgin's head seven years ago, while driving a non-registered, garbage bucket of a car without a driver's license and $3.20 on his banking card.

  "I'm very frustrated with going through life paycheck to paycheck! Why can't I turn myself successful?"

  You've taken part in those types of conversations, am I right?

  Your own success story is waiting to start. Go and take a leap of faith in YOURSELF.

  UNLOCK YOUR SECRET BRAINPOWER

  ตอบลบ