วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม1 ความคิดเห็น:

  1. As reported by Stanford Medical, It's really the one and ONLY reason women in this country live 10 years more and weigh an average of 19 KG lighter than we do.

    (And realistically, it has absolutely NOTHING to do with genetics or some secret exercise and really, EVERYTHING about "HOW" they are eating.)

    P.S, I said "HOW", not "WHAT"...

    TAP on this link to determine if this little test can help you find out your real weight loss potential

    ตอบลบ