แบบทดสอบท้ายบทเรียน-ภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.3

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-ภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.3***

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นแบบทดสอบแบบฝึกที่ดีมาก ครอบคลุมเนื้อหา ความเที่ยงตรง ลำดับจากง่ายไปหายาก สาระครบมีความหลากหลาย แบบฝึกและแบบทดสอบมีความถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนมากค่ะ ทั้งสำหรับผู้มีความชำนาญด้านภาษาไทยและครูผู้ที่ไม่แตกฉานภาษาไทยเหมาะสำหรับที่จะเผยแพร่แก่ทุกคน ขอบคุณมากค่ะ

    ตอบลบ