วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น