วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น