วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

kanngan-p1-3-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 - หน่วยที่ 3 งานช่างและงานประดิษฐ์ (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น