วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาประวัติศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาประวัติศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น