วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

math-p1-test-5

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น