วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

math-p1-test-12

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบวก และการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น