วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

math-p1-test-3

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น