วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

math-p1-test-13

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1***
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 5 การบวำลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 6 การวัดความยาว
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 7 การชั่ง และการตวง
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 8 จำนวน 21 ถึง 100
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 9 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 10 แบบรูปและความสัมพันธ์
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 11 เวลา
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 12 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 13 การบวกลบระคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น