วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

history-p1-1-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น