วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

kannganp3-4-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.3 - หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์ (เฉลย)


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น