วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

kanngan-p4-2-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.4 - หน่วยที่ 2 งานเกษตรคู่บ้าน (เฉลย)


Download เป็น PDF File                  เฉลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น