วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

Kanngan-p2-3-key

  ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.2 - หน่วยที่ 3 งานช่าง (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น