วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

kanngan-p5-3-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.5 - หน่วยที่ 3 ชำนาญงานช่าง (เฉลย)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น